Mój koszyk 0

Polityka prywatności

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony i poszanowania oraz do stosowania technologii zwiększającej bezpieczeństwo w sieci.

Wszelkie dane osobowe, które nam podajesz i na podstawie których można Cię zidentyfikować, są przechowywane w sposób bezpieczny i poufny oraz przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, w tym szyfrowanie informacji zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie możemy zbierać pewne dane osobowe w celu wystawienia faktury, dostarczenia towaru i złożenia zapytania. Przechowujemy informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia zamówienia, przetworzenia wszelkich stosownych zwrotów i odpowiedzi na wszelkie skargi/reklamy.

Nie mamy dostępu do Twoich informacji finansowych, które są bezpiecznie przekazywane bezpośrednio do naszych agentów przetwarzających karty i którzy przetwarzają je na nasze polecenie.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w portalu www.aptekanaerekcje.pl w tym, w szczególności: osób składających zamówienia w Aptece aptekanaerekcje.pl, osób kontaktujących się z Apteką za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. W przypadku dokonania Zamówienia, skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Aptece internetowej oraz kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jako Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Apteki internetowej.
 3. Dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu) są wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży lub do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Administratora danych osobowych jako Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępnej w Aptece internetowej (do czasu wykonania usługi).
 4. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Pliki cookies

 1. Apteka używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne "ciasteczka") są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej Apteki (jeżeli pozwala na to przeglądarka).
 2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez aptekanaerekcje.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę internetową Aptekę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Aptece Internetowej.
 3. Przeglądając witrynę Apteki użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.
 4. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie ("ciasteczek") użytkownik powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania stron internetowych Apteki. W celu wyłączenia obsługi plików cookie ("ciasteczek") należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie ze stron internetowych Apteki będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Aptekanaerekcje.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową Apteki przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez aptekanaerekcje.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu stron internetowych Apteki, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych Apteki.
 6. Apteka zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Aptekanaerekcje.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 7. Tożsamość użytkownika Apteki nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.
 8. Pliki cookie na stronie Apteki nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

Google Analytics

 1. Apteka Internetowa aptekanaerekcje.pl wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które korzysta z adresów IP odwiedzających oraz plików Cookies w celu tworzenia statystyk oraz raportów na temat funkcjonowania oraz ruchu portalu.
 2. Dodatkowe informacje na temat korzystania oraz ochrony danych możesz naleźć w podanym linku: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl
 3. Korzystanie z Google Analytics jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, w celu analizy sposobu korzystania z apteki Internetowej, tworzenia raportów oraz statystyk.
Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu usprawnienia działania strony oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb..